EĞİTİM VE DANIŞMANLIK • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE YASAL MEVZUAT
 • İŞVERENİN VE İŞÇİNİN YASAL SORUMLULUKLARI
 • YÜKSEKLİKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ TANIM VE KAVRAMLAR
 • İSKELE ÇEŞİTLERİ VE EKİPMANLARI
 • İSKELELERDE EMNİYETLİ ÇALIŞMA
 • İŞ GÜVENLİĞİNDE KULLANILAN GÜVENLİK İŞARETLERİ
 • DÜŞMENİN NEDENLERİ, SONUÇLARI
 • DÜŞME DURDURMA SİSTEMLERİ
 • EMNİYET ALMA
 • EMNİYET NOKTALARININ ÖZELLİKLERİ VE KURULMASI
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) VE ÖZELLİKLERİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME YAPMA VE ÇALIŞMA PLANI YAPABİLME
 • KULLANILAN TEKNİK MALZEMELER, ÖZELLİKLER, KORUMA VE BAKIMI
 • İPLE ERİŞİM SİSTEMİ
 • DÜĞÜMLER (İSG VE İPLE ERİŞİMDE KULLANILAN DÜĞÜMLER)
 • UYGULAMA EĞİTİMLERİ
 • YÜKSEKTE KURTARMA VE TAHLİYE EĞİTİMİ